Ogrzewanie podłogowe – co warto wiedzieć przed montażem?

Montaż ogrzewania podłogowego wymaga nie tylko odpowiedniego przygotowania podłoża, ale przede wszystkim upewnienia się, że jest on możliwy do zrealizowania. Zależy to w dużym stopniu od warunków danego lokalu, jak i od typu instalacji, która nas interesuje. W tym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje, które warto przyswoić przed podjęciem decyzji o montażu.

Rodzaje ogrzewania podłogowego i możliwość ich zastosowania

Ogrzewanie podłogowe występuje w dwóch głównych wariantach – elektrycznym i wodnym. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z instalacją składającą się z mat, folii oporowych i przewodów, emitujących ciepło dzięki dostępowi do sieci elektrycznej. Instalacja wodna posługuje się natomiast orurowaniem, przez które płynie podgrzana woda oddając ciepło do otoczenia. W drugim przypadku źródłem zasilania jest kocioł C.O. lub pompa ciepła.

Wymogi i charakterystyka elektrycznej instalacji podłogowej

Przeprowadzenie montażu systemu elektrycznego jest prostsze niż jego wodnego odpowiednika. Nie wymaga pogrubienia warstw podłogi, a do zasilenia wystarczy podłączenie do puszki elektrycznej. Choć wykonanie tej instalacji jest tańszym rozwiązaniem, to jednak będzie ona generować większe opłaty z tytułu eksploatacji. Można je obniżyć dzięki zastosowaniu OZE (np. fotowoltaiki), jednak nie zawsze jest taka możliwość. Ponadto montaż przebiega szybciej, a sama instalacja może być wykorzystana także w ogrzewaniu miejsc ulokowanych na świeżym powietrzu.

Instalacje elektryczne są dostępne w wariancie akumulacyjnym lub bezpośrednim. Pierwszy z nich wykorzystuje betonową wylewkę, która transmituje ciepło generowane przez okablowanie. Minusem związanym z wyborem tej opcji jest ograniczona możliwość regulacji temperatury.

Ogrzewanie bezpośrednie realizowane jest w odmienny sposób. Elementy grzejne ulokowane są pod posadzką, na poziomie warstwy klejącej. Jest to rozwiązanie bardziej komfortowe z perspektywy potrzeb domowników. Pozwala na precyzyjną regulację temperatury we pomieszczeniach za pomocą termostatu.

Instalacje podłogowe wodne – wymogi i opłaty

Wykonanie wodnej instalacji podłogowej jest droższe i bardziej skomplikowane – tak pod kątem stworzenia projektu jak i przeprowadzenia prac montażowych. W jej budowie wykonuje się rurki PEX, PP, miedziane lub inne wytrzymałe tworzywa. Rury do podłogówki muszą być układane w określonej odległości i solidnie zamocowane, w sposób przeciwdziałający ich rozszczelnieniu lub przesunięciu. Z perspektywy użytkownika zaletą instalacji wodnej są niższe koszty eksploatacji.

Jakakolwiek zmiany w instalacji będą trudne do wykonania, dlatego konieczne jest przygotowanie szczegółowego projektu oraz jego dokładna realizacja. Mimo to, instalacje wodne są coraz częściej wybierane, także z uwagi na ich dużą wydajność oraz walory estetyczne. Cała instalacja ukryta jest pod podłogą i nie wymaga zastosowania dodatkowych generatorów ciepła.